Nieuws

Nationale raad voor ziekenhuisvoorzieningen ontwerpadvies inzake het zorgprogramma voor kinderen

In de loop van september 2011 heeft de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, bevoegd voor maatschappelijke integratie, Minister L. ONKELINX het advies gevraagd van de Nationale Raad voor Ziekenhuisvoorzieningen "inzake een nieuwe conceptueel kader voor het zorgprogramma voor kinderen, waarbij men evolueert van een uniek model (zoals nu vastligt in het KB van 13 juli 2006) naar een modulair en eventueel geëchelonneerd concept waarbij door samenwerking tussen diensten en instellingen synergieën kunnen gecreëerd worden.

Download bijlage


Terug naar nieuwsoverzicht

Talen

Nederlands
Français

Sponsors