Nieuws

Begroting 2012

Algemeen

1. De indexmassa zal voor 2012 iets meer bedragen dan deze van 2011 en, in het raam van de gewenste besparingen en uitgavenbeheersing vergeleken met de volledige lijst behoeften, kan er eventueel worden geopteerd om een deel van de indexmassa 2012 aan te wenden voor nomenclatuuraanpassingen via selectieve/partiële indextoekenning.

2. Zoals andere jaren wordt voorgesteld voorrang te verlenen aan bepaalde initiatieven In het raam van de voortgezette herijking en aan door alle banken unaniem binnen de TGR aanvaarde en reeds volledig uitgewerkte dossiers.

3. In Algemene orde wordt voorrang gegeven aan de items die reeds in de behoefte 2011 waren genoteerd en die niet konden gerealiseerd worden. Daarenboven vragen wij speciale aandacht voor bepaalde specialismen die een herwaardering verantwoorden en waar het aanbod van artsen bijzonder laag is. Tevens vragen de specifieke problemen rond het gebruik van Avastin een aparte aanpak wegens de mogelijke winst die hieruit kan vloeien.

Download bijlage


Terug naar nieuwsoverzicht

Talen

Nederlands
Français

Sponsors