Nieuws

Soins à basse variabilité : les pédiatres pas consultés (JDM 2-3-2018)

Download pdf

Kinderartsen willen geen ‘minipediatrie’ (pdf)

Download pdf

Uitgaven pediatrie 1995-2016 - dd. 15 06 2017

Download bijlage 1

Evolutie van de uitgaven – pediatrie - 1995 = 100 → 2015 dd. 15 06 2017.

Download bijlage 2

Perscommuniqué - Verslag van de vergadering van de Locoregionale Ziekenhuis Kinderartsen - dd. 14.12.2016

Download bijlage

Powerpoint – vergadering van de locoregionale ziekenhuis kinderartsen - dd. 14.12.2016 te Woluwe

Download bijlage

Pediatrie Oktober 2016 - DE SPECIALIST

Download bijlage

Uitgaven pediatrie 1995-2015 - dd. 22 06 2016

Download bijlage 1

Evolutie van de uitgaven – pediatrie - 1995 = 100 → 2015 dd. 22 06 2016.

Download bijlage 2

Belgische Vereniging van Locoregionale Ziekenhuiskinderartsen

Download bijlage

Grafieken uitgaven pediatrie 1995-2015

Download bijlage 1

Download bijlage 2

Brief van de Belgische Academie voor Kindergeneeskunde aan Min. M. De Block

Download bijlage

Grafieken uitgaven pediatrie 1995-2014

Download bijlage 1

Download bijlage 2

Pediatrie permanente audit 2013

De uitgaven dalen 2,8% tot 18.629 duizend euro. De aantallen dalen met 3,3% of 17.702 verstrekkingen

Download bijlage

KB's van 2 april 2014 BS 18 april 2014 betreffende zorgprogramma pediatrie

KB houdende vaststelling van de normen waaraan het gespecialiseerd zorgprogramma voor pediatrische hemato-oncologie en het satellietzorgprogramma voor pediatrische hemato-oncologie moeten voldoen om te worden erkend.

Lees meer

Pediaters pikken het nieuwe zorgprogramma niet

Artikel uit de Specialist dd. 26 februari 2014

Download bijlage

Naar een nieuw zorgprogramma pediatrie?

PowerPoint ivm zorgprogramma pediatrie

Download bijlage

Pediaters waren eventjes ongerust

De jongste jaren werden een aantal maatregelen genomen om het ziekenhuis opnieuw aantrekkelijk te maken voor de kinderartsen. Even leek het erop dat die inspanningen in het gedrang kwamen door een recente bezuiningsmaatregel.

Lees meer

Uitgaven pediatrie

Lees meer

Brief gericht aan Min. Vandeurzen dd. 15.04.2013 aangaande de pediatrie permanentie in Vlaanderen-Dagziekenhuis

Betreft: brief ZG/RGZ/Chir.dagh. van 14.01.2013 van het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid, afdeling Residentiële zorg en Gespecialiseerde zorg.

Lees meer

Statistieken spoedopname - kinderen

Spoedopname kinderen

Lees meer

Brief gericht aan Min. Vandeurzen dd. 07 mei 2013 mbt de aanwezigheid van een geneesheer-specialist in de kindergeneeskunde op de vestigingsplaats van de functie "chirurgische daghospitalisatie" tijdens de opname van kinderen

Standpunt van het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid m.b.t. de aanwezigheid van een geneesheer-specialist in de kindergeneeskunde op de vestigingsplaats van de functie “chirurgische daghospitalisatie” tijdens de opname van kinderen.

Lees meer

Editoriaal vd voorzitter

Laatste berichten inzake Besparingen op het Budget Polysomnografie/wiegendood preventie

Lees meer

Documenten betreffende de gerealiseerde opwaardering en de evolutie vd prestaties

Lees meer

Aanpassing toezichtshonorarium in ped hospitalisatie en op NIC

Lees meer

RIZIV-besparingen

MBT Pediatrie Voorstel Medico-Mut 2012

Lees meer

Nationale raad voor ziekenhuisvoorzieningen ontwerpadvies inzake het zorgprogramma voor kinderen

In de loop van september 2011 heeft de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, bevoegd voor maatschappelijke integratie, Minister L. ONKELINX het advies gevraagd van de Nationale Raad voor Ziekenhuisvoorzieningen "inzake een nieuwe conceptueel kader voor het zorgprogramma voor kinderen, waarbij men evolueert van een uniek model (zoals nu vastligt in het KB van 13 juli 2006) naar een modulair en eventueel geëchelonneerd concept waarbij door samenwerking tussen diensten en instellingen synergieën kunnen gecreëerd worden.

Lees meer

Visie van het college pediatrie op het laatste voorstel van de werkgroep van de NRZV voor herziening van het zorgprogramma pediatrie

In september 2011 heeft de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, Mevrouw L. Onkelinx het advies gevraagd van de Nationale Raad voor Ziekenhuisvoorzieningen (NRZV) "inzake een nieuwe conceptueel kader voor het zorgprogramma voor kinderen, waarbij men evolueert van een uniek model (zoals nu vastligt in het KB van 13 juli 2006) naar een modulair en eventueel geëchelonneerd concept waarbij door samenwerking tussen diensten en instellingen synergieën kunnen gecreëerd worden”.

Lees meer

Notificaties budget 2012 RIZIV

Notificaties budget.

Lees meer

Begroting 2012 Nieuwe Conventie

Overlegvergadering 24/11/2011

Lees meer

Evolutie van de uitgaven in de pediatrie

Uitgaven 1995 - 2010

Lees meer

Onderzoek van de pasgeborene

Het honorarium voor onderzoek pasgeborene werd verdubbeld op 01/01/2009 en gebudgetteerd op 3 miljoen euro. De uitgaven 2010 stijgen met 4,6 miljoen euro tov 2008. De kostprijs van de inflatie bedraagt 159 duizend euro.

Lees meer

Begroting 2012

De indexmassa zal voor 2012 iets meer bedragen dan deze van 2011 en, in het raam van de gewenste besparingen en uitgavenbeheersing vergeleken met de volledige lijst behoeften, kan er eventueel worden geopteerd om een deel van de indexmassa 2012 aan te wenden voor nomenclatuuraanpassingen via selectieve/partiële indextoekenning.

Lees meer

Talen

Nederlands
Français

Sponsors